August 2011

สถาปนาให้สถาพร : หนทางสร้างธุรกิจให้เติบใหญ่และยั่งยืน

วิทยา มานะวาณิชเจริญ


Call no. HF5836 ว582ส 2545

เป็นหนังสือแนวบริการธุรกิจที่รวบรวมปัจจัยแห่งความสำเร็จ 9 ประการในการบริหารให้บริษัทหรือองค์ธุรกิจประสบความสำเร็จและยั่งยืนมีอายุยาวนานหลายสิบปี จนเป็น “บริษัทสถาพร” ผู้เขียนได้ยกกรณีศึกษาเป็นบริษัทของไทยทั้ง 9 บริษัท ที่โดดเด่นในแต่ละปัจจัยเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจน

 • บทนำ : ต้องสถาปนาให้สถาพร
 • บทที่ 1 : บริษัทวิสัยทัศน์-เดอะเนชั่น
 • บทที่ 2 : บริษัทเนรมิต-ปูนซีเมนต์ไทย
 • บทที่ 3 : บริษัทกลยุทธ์-ห้างเซ็นทรัล
 • บทที่ 4 : บริษัทล้ำสมัย-กุล่มชินวัตร
 • บทที่ 5 : บริษัทพลวัต-ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
 • บทที่ 6 : บริษัทเจ้าตลาด-โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
 • บทที่ 7 : บริษัทอภิวัฒน์-ซีพี เซเว่น อิเลฟเว่น
 • บทที่ 8 : บริษัทโลกทัศน์-เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 • บทที่ 9 : บริษัทชีวภาพ-กลุ่มสหพัฒน์
 • บทสรุป บริษัทสถาพร-9ปัจจัยแห่งความสำเร็จ


เผชิญหน้าฝ่าวิกฤต

วิทยา มานะวาณิชเจริญ


HD30.28 ว582ผ 2552

“กลยุทธ์การบริหารธุรกิจเพื่อรับมือ แก้ไข วิกฤตการณ์ในภาวะเศรษฐกิจปั่นป่วน จากพิษวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ และการฉกฉวยโอกาสเปลี่ยน ‘วิกฤต’ ให้เป็น ‘โอกาสทอง’ ในการเอาชนะคู่แข่งขัน รวมทั้งการต่อยอดเติบโตในอนาคต ผู้เขียนได้นำข้อเสนอและความคิดอ่านจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจระดับโลก และจากประสบการณ์ความรู้ของตนเองที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการทั้งการขาย การตลาด และการวางแผนยุทธศาสตร์ มากลั่นกรองเป็นข้อแนะนำที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งมี case study ประกอบ ให้เข้าในชัดเจนยิ่งขึ้น”

 • บทที่ 1 : Hamburger Crisis ทำพิษเศรษฐกิจโลก
 • บทที่ 2 : “ไฟลามทุ่ง” ไปยุโรป ญี่ปุ่น และทั่วโลก
 • บทที่ 3 : ชะตากรรมไทย “ผีซ้ำ ด้ำพลอย”
 • บทที่ 4 : บัญญัติ 10 ประการ รับมือ “วิกฤต” ชุบชีวิตใหม่ให้ธุรกิจ
 • บทที่ 5 : บันได 10 ชั้น กลยุทธ์พลิกสถานการณ์
 • บทที่ 6 : สุขภาพการเงินที่แข็งแรงต้องมาก่อน
 • บทที่ 7 : Supply Chain Management คือ ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า
 • บทที่ 8 : ว่าจ้างผู้อื่นทำแทน แก้ปัญหาได้จริงหรือ
 • บทที่ 9 : ไอที คือ กระดูกสันหลัง
 • บทที่ 10 : “ตัดงบการตลาดก่อน” คือการตัดดอนาคต
 • บทที่ 11 : “เข้าถึง” พฤติกรรมผู้บริโภคในภาวะ “ข้าวยาก หมากแพง
 • บทที่ 12 : สื่อใหม่ “ยุคหลังโฆษณา” ที่ “จ่ายน้อยได้มาก”
 • บทที่ 13 : อย่าหยุดค้นหา “นวัตกรมม” เพื่อการเติบโตในวันพรุ่งนี้
 • บทที่ 14 : บทบาท “ผู้นำ” กับพนักงานในภาวะคับขัน
 • บทที่ 15 : ฉลาดกว่า…หากเน้น “คุณค่าองค์กร” มากกว่าปลดพนักงาน
 • บทที่ 16 : ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อ “วันหน้าฟ้าใหม่”
 • บทที่ 17 : หนทางออกจากวิกฤตในประเทศ
 • บทที่ 18 : ชำแหละ “ความเสี่ยง” ระดับองค์กร
 • บทที่ 19 : พายุยักษ์ “สึนามิ” ถล่มตลาดหลักทรัพย์
 • บทสรุป