July 2013 (Thai Book)

1.) ความในใจของข้าพเจ้า

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Call no. DS578 .32 .C84 ค181 2554

Book Description

  • “เกิดเป็นเจ้า ต้องรับใช้ประชาชน” ประโยคสั้นๆ ที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมาโดยตลอด
    นับเป็นพระกรุณาธิคุณของชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ที่จะได้ชื่นชมพระจริยวัตรใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงถ่ายทอดความในพระทัยอย่างตรงไปตรงมา และไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ผ่านตัวอักษรในพระนิพนธ์ “ความในใจของข้าพเจ้า” พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะเจ้าฟ้าของแผ่นดิน และทรงเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จึงทรงแสดงธรรมะบรรยาย ตามหลักของหลวงตามหาบัว พระราชทานแก่ผู้เฝ้ารับเสด็จในงานเปิดตัวพระนิพนธ์ด้วย

    “สิ่งที่ข้าพเจ้านำมาพูดในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นคำสอนของข้าพเจ้าเอง แต่เป็นคำสอนของ หลายหลวงปู่ หลายหลวงตา ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสสัมผัส และคำสอนส่วนใหญ่ 99 เปอร์เซ็นต์เป็นของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์อยู่ 15 ปี จนท่านละสังขารเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ คนเรานี้หลวงตาท่านสอนว่าควรจะอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด คือ ตอนนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละทำให้ดีที่สุด ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและถึงเวลานอนก็บอกตัวเองว่าตอนนี้ถึงเวลานอนแล้ว เรื่องอะไร งานการอะไรที่จะคิดวางเอาไว้ก่อน ไว้พรุ่งนี้ค่อยคิดกันใหม่ อันนี้เป็นหลักหนึ่งของข้าพเจ้าที่ทำให้ยิ้มได้ทุกวัน อีกอันหนึ่งต้องพิจารณาและการละวาง อันนี้พูดง่ายๆ ว่าเราทุกคนต้องมีสิ่งขอใช้คำว่า กระทบใจ เช่นว่า เสียงร่ำลือบ้างอะไรบ้าง ข่าวลือว่าคนนั้นว่าเราดีหรือคนนั้นว่าเราชั่วยังไง สิ่งกระทบใจนี้ต้องบอกว่ามีทั้งที่เราชอบและไม่ชอบ ซึ่งเราไม่สามารถจะไปบังคับใจคนอื่นเขาได้ ถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบมากระทบใจทำยังไงดี หลวงตาท่านสอนว่าต้องพิจารณา พิจารณาในความหมายของหลวงตา คือ พิจารณาตัวเองหลวงตาบอกว่าอย่านำจิตแสส่ายออกไปข้างนอก ให้นำจิตกลับเข้ามาที่ตัวเองและพิจารณาตัวเอง…”


2.) ใกล้ดวงใจแต่ไกลสุดฟ้า


Description

  • ผลงานเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
<< Back to New Books 2013