September 2013 (Thai Book)

1.) โลกเปลี่ยน ไทยปรับ

ผู้แต่ง : สุวิทย์ เมษินทรีย์


Call no. HM1126 ส881ล 2556

Book Description

 • “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ” นำเสนอทางออกให้กับความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกัน หากเราต้องการยืนอยู่บนเวทีโลก ดร.สุวิทย์ ได้สืบค้นลึกเข้าไปในประวัติศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาในปัจจุบัน พร้อมทั้งหยิบเอารากฐานวัฒนธรรมบางด้านที่ถือว่าเป็นส่วนดีของสังคมไทยต้องเก็บรักษาไว้อย่างปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย ในขณะที่เสนอให้แก้ปัญหารากฐานทางวัฒนธรรมในอดีตที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนไทยไม่อาจก้าวพ้นกับดักไปได้ โดยข้อเสนอของ ดร.สุวิทย์ มีลักษณะเฉพาะตัว ชัดเจน ตรงประเด็นต่างๆ นอกจากจะอธิบายถึงที่มาและปมปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ยังได้เสนอทางออกเอาไว้ด้วย ยิ่งกว่านั้นทางออกที่นำเสนอยังมีเป้าหมายไม่เพียงแค่การเห็นสังคมที่ดีงามเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อแข่งกับคนอื่นในสังคมโลกอีกด้วย (se-ed.com)
 • …“เราอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับการพูดถึงความขัดแย้งและนั่งถกเถียงกันถึงทางออก เพราะเราพูดกันมามาก แต่หาทางออกได้ยาก เนื่องจากการยึดเป้าหมายเฉพาะของตัวเองและเฉพาะกลุ่มตัวเอง แต่ไม่เคยมีเป้าหมายในระดับชาติ ดังนั้น…ช้อเสนอของ ดร.สุวิทย์ ในหนังสือเล่มนี้ จึงน่าขบคิด ถกเถียงและร่วมกันแสวงหาทางออกให้กับสังคมขั้วที่ดูเหมือนว่าไม่อาจแก้ความขัดแย้งได้ การตะหนักถึงปัญหา ย่อมมีทางออกเสมอ”…สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


2.) น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 (What I Wish I Knew When I Was 20)

ผู้แต่ง : Tina Seelig
ผู้แปล : พรเลิศ อิฐฐ์


Call no. BF724 ซ349น 2556

Book Description

 • “น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20” เคล็ดลับพัฒนาความคิดและพลิกปัญหาให้เป็นโอกาส…ส่งตรงจากรั้วสแตนฟอร์ด
  การเปลี่ยนผ่านจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตการทำงาน เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนส่วนใหญ่ เพราะมันทั้งสับสน เคว้งคว้าง ไม่แน่นอน และไม่รู้จะเลือกทางเดินชีวิตอย่างไรดี หลายๆ คนเลือกเส้นทางผิดจนต้องพบกับชีวิตที่ไม่ใช่…ชีวิตที่รู้สึกเสียดายทุกครั้งที่มองย้อนกลับไป แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตาม แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพราะพวกเขาได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับชีวิตการทำงานและการทำธุรกิจ ผ่านภารกิจอันสุดท้าทายและการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นับไม่ถ้วน เช่น ใช้เงิน 5 ดอลลาร์ไปทำธุรกิจที่หาเงินได้มากถึง 650 ดอลลาร์ภายในเวลาแค่ 2 ชั่วโมง, เปลี่ยนแนวคิดพิเรนทร์ๆ อย่างการเปิดร้านขายซูชิหน้าแมลงสาบให้กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาจริงๆ, คิดค้นอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นแก่ทารกในประเทศยากจนด้วยราคาแค่ 20 ดอลลาร์ จากที่เคยต้องซื้อตู้อบในราคาสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ ในหนังสือเล่มนี้ Tina Seelig ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจะบอกเล่าเนื้อหา กรณีศึกษา ตลอดจนแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ใช้จริงในชั้นเรียนโดยละเอียดราวกับผู้อ่านได้เข้าไปนั่งเรียนด้วยตัวเอง เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตและก้าวข้ามหลุมพรางที่คนส่วนใหญ่พลาดตกลงไป ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีอายุ 20, 30, 40 หรือ 50 ปีก็ตาม…แล้วชีวิตคุณจะไม่เหลืออะไรให้ต้องเสียดายอีกต่อไป.. “แล้วสำหรับคุณมีอะไรบ้างที่คิดว่า น่าจะรู้ตั้งแต่อายุ20?” .. (welearnbook.com)

  • “น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 (What I Wish I Knew When I Was 20)” Recommended by Ms.Wilailak Keawsri (Chemical Biology, CGI Student 2013)


3.) Competency Based HR Manual and Forms

ผู้แต่ง : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์


Call no. HF5549.5.M3 อ631ค 2555

Book Description

 • “Competency Based HR Manual and Forms” เล่มนี้ เน้นการปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพธุรกิจของแต่ละองค์กรมากกว่าการนำไปใช้ได้ทันที เนื้อหาในเล่มจะช่วยจุดประกายให้ผู้อ่านเริ่มกลับมามองระบบงานบุคคลว่าได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมไปบ้างหรือไม่ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เพื่อให้ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย และมีเครื่องมือการบริหารงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบคู่มือ แบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่ใช้ง่าย จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่นัก HR จะต้องใส่ใจและหันกลับมาทบทวนขั้นตอนและแบบฟอร์มการบริหารและพัฒนาบุคลากรของตนเอง (se-ed.com)

  • “Competency Based HR Manual and Forms” Recommended by นุสรา ทองปอนด์ (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)


4.) กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้แต่ง : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์


Call no. HF5549.5.J62 อ631ก 2553

Book Description

 • “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” Strategic human resource development หนังสือที่เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารมีแนวทางหรือมีกรอบในการพัฒนาบุคลากรของตนเองอย่างเป็นระบบ และยังคงเป็นคู่มือที่จุดประกายให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีไอเดียในการหาวิธีการพัฒนาบุคลากรในองค์การของตน นอกจากจะกล่าวถึงกระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรแล้ว จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การอธิบายแนวคิดของการวางกลยุทธ์ที่ทำให้ระบบงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนดขึ้น (se-ed.com)

  • “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” Recommended by นุสรา ทองปอนด์ (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)


5.) เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1

ผู้แต่ง : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์


Call no. HF5549.5.J613 อ631ท 2555

Book Description

 • หนังสือ “เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix อย่างมีประสิทธิภาพ เล่ม 1” เล่มนี้ จะเป็นตัวช่วยให้นักบริหารงาน HR และหัวหน้างาน เข้าใจถึงวิธีการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังมีเรื่องของ JR Matrix หรือรายละเอียดงานของตำแหน่งต่างๆ ที่จะทำให้การเขียน JD มีความครอบคลุมมายิ่งขึ้นอีกด้วย (se-ed.com)

  • “เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1” Recommended by นุสรา ทองปอนด์ (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)


6.) เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 2

ผู้แต่ง : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์


Call no. HF5549.5.J613 อ631ท 2555

Book Description

 • หนังสือ “เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix อย่างมีประสิทธิภาพ เล่ม 2” เล่มนี้ จะเป็นตัวช่วยให้นักบริหารงาน HR และหัวหน้างาน เข้าใจถึงวิธีการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังมีเรื่องของ JR Matrix หรือรายละเอียดงานของตำแหน่งต่างๆ ที่จะทำให้การเขียน JD มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย (se-ed.com)

  • “เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 2” Recommended by นุสรา ทองปอนด์ (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)


7.) Career Development in Practice

ผู้แต่ง : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์


Call no. HF5549 อ631ค 2550

Book Description

 • “Career Development in Practice” เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิด วิธีการและตัวอย่างต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขั้นตอนในการกำหนดความสามารถ วิธีการในการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล กระบวนการและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงกระบวนการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน นอกจากนี้ยังมีพจนานุกรมความสามารถสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ Caree Development พร้อมทั้งตัวอย่างในการกำหนดพฤติกรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (se-ed.com)

  • “Career Development in Practice” Recommended by นุสรา ทองปอนด์ (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)


8.) ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน) Performance Form

ผู้แต่ง : ณรงค์วิทย์ แสนทอง


Call no. HF5549.5.J62 ณ242ต 2554

Book Description

 • “ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน) Performance Form” รวบรวมแบบฟอร์มประเมินผลงานในตำแหน่งงานของสายงานต่าง ๆ ซึ่งมีปัจจัยประเมินบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงานพร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม ซึ่งอธิบายวิธีใช้ช้งานแบบฟอร์มโดยละเอียด (hrcenter.co.th)

  • “ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน) Performance Form” Recommended by นุสรา ทองปอนด์ (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)


9.) Employee Engagement การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร

ผู้แต่ง : รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์


Call no. HF5549.5.M63 ร636ก 2554

Book Description

 • หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับ “การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและภัคดีต่อองค์กร เนื้อหาในเล่ม เขียนจากประสบการณ์และมุมมองของผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และกลุ่มสหภาพแรงงาน โดยมีตัวอย่างและกรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงให้ได้ศึกษากันในแต่ละประเด็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี (se-ed.com)

  • “Employee Engagement การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร” Recommended by นุสรา ทองปอนด์ (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)


10.) ๑ ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย (1 Century of Science and the Role of Thailand)

จัดทำโดย บริษัทเอสซีจี, มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9


Call no. Q125 ห159 2556

Book Description

 • “๑ ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย” เป็นชื่อของหนังสือและเว็บไซต์ (www.centurythaiscience.org) จากความคิดริเริ่มของเอสซีจี ได้มอบให้มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อที่จะชี้ย้อนให้เห็นพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ผ่านมาทั้งในโลกโดยรวมและในประเทศไทย ที่จะทำให้เราเข้าใจความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของวิทยาการในโลกโดยทั่วไป มีการติดตามความก้าวหน้าต่างๆ เหล่านี้ในแต่ละปี พร้อมกับย้อนกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีความสำคัญในบริบทของไทยและของโลกด้วย
<< Back to New Books 2013