Trial Databases

Fiscal Year 2017

World eBook Library (WEL)

World eBook Library (WEL)

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล World eBook Library (WEL) มีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น

World eBook Library's Millennium Collection offers millions of works by the greatest thinkers of the last 1,000 years, works from America, Asia, Africa, and Europe, in over 300 different languages. Our collection of scholarly and academic articles have been curated from every field of study, with a extra focus on education, science, sociology, and technology.

- Trial Period: 1 AUG 2017 - 30 NOV 2017

Reaxys

Reaxys

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Reaxys Reaxys offers a highly intuitive interface and robust database to help leading chemists retrieve relevant chemical literature, patent information, valid compound properties and experimental procedures in half the time.

With powerful search options and instant access to expertly curated chemical data, Reaxys helps chemists and researchers:
1. Discover chemical structures, properties and reactions
2. Find relevant chemistry literature and patents with ease
3. Construct queries with streamlined, intuitive interfaces

- Trial Period: 1 JUNE 2017 - 30 JUNE 2017

Entrepreneurial Studies Source

Entrepreneurial Studies Source

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source จากบริษัท EBSCO เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือใหญ่ที่สุดของโลก)

An Exceptional Resource for Business and Marketing Researchers! This database is an essential tool for business students and researchers, providing the latest insight on topics relevant to entrepreneurship and small businesses. It offers full text for business journals, magazines and reference books, as well as case studies and company profiles.
Entrepreneurial Studies Source is a rich collection of full-text resources for entrepreneurship and small business research. Many journals are peer-reviewed and are available with no embargo. The database also includes videos with transcripts and related articles from the Harvard Faculty Seminar Series and Vator.TV, one of the world’s largest social network sites for high-tech entrepreneurs.
Students can use Entrepreneurial Studies Source for their entrepreneurial assignments or case studies ranging from solo projects to major entrepreneurial undertakings. Because many of the full-text journals are unique to the database, it makes an excellent complement to Business Source Complete.

- Trial Period: 1 APR 2017 - 31 DEC 2017

Science Reference Center

Science Reference Center

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center จากบริษัท EBSCO ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเล็คชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

An Extensive Collection of Full-Text Science Resources! This comprehensive research database provides easy access to a wealth of full-text, science-oriented content. Designed to meet every student researcher's needs, Science Reference Center contains full text for hundreds of science magazines, journals, encyclopedias, reference books and other reliable sources. In addition, the database includes a vast collection of images from sources such as UPI, Getty, NASA, National Geographic and the Nature Picture Library.
In addition to full-text coverage, Science Reference Center includes the Science Image Collection, a database of more than 275,000 high-quality science images from National Geographic, UPI, Getty, NASA and Nature Picture Library. Based in the U.K., Nature Picture Library provides thousands of stunning photographs from more than 300 of the world’s best nature and wildlife photographers. The collection features images of wild animals and plant species from around the world, pets, people, landscapes and the environment. The Science Image Collection also includes hundreds of proprietary science illustrations, charts, and graphs.

- Trial Period: 1 APR 2017 - 31 DEC 2017

Access English

Access English

ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission โปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมเพื่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน แทปเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน URL http://accessenglishnow.com/platform

ขั้นตอนสมัครใช้งานโปรแกรม Access English
(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนการใช้งาน หากผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วสามารถใช้ e-mail และ password เดิมโดยไม่ต้องสร้างใหม่)
1. เข้าไปที่ http://accessenglishnow.com/platform
2. คลิกที่ Create account
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
4. เลือก Thailand
5. เลือกสถาบัน Chulabhorn Graduate Institute
6. จากนั้นนำ e-mail และ password ที่กำหนด ไป Login เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

- Trial Period: 1 JAN 2017 - 31 DEC 2017

Britannica Online Academic

ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

- Trial Period: 1 MAR 2017 - 30 JUNE 2017

EEWOWW

โปรแกรม EEWOWW

ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx ในการสมัครนั้นจะต้องใช้ email CGI หรือ CRI เท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ จากนั้นจึงนำ email ไปล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานเป็นรายบุคคลได้ที่ http://sg-pro.eewoww.com/

EEWOWW is an online tool that streamlines the information management process. It provides an integrated platform from data collecting, citation management, manuscript formatting, to originality checking and sharing. It is the cradle nursing your ideas into reality.
Please use your CGI/CRI email to register for free on http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx.

- Trial Period: 15 JAN 2017 - 31 DEC 2017

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 108 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 38 ชื่อเรื่อง

- Trial Period: 15 JAN 2017 - 31 MAY 2017