Trial Databases: Period 31 Dec 2011

Streaming VDO

Trial Period: 1 Oct - 31 Dec 2011

1. Education in Video

- เป็น Streaming Video ความยาว 144 ชั่วโมง ครอบคลุด้านการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์ รวบรวมวิธีการสอน คำบรรยาย เอกสาร และเหตุการณ์ของนักเรียนและครูในห้องเรียนจริง มีเสียงพูดที่สอดคล้อง สามารถสืบค้นได้ มีบทพูดเลื่อนตามภาพในวีดิโอ
http://ediv.alexanderstreet.com Education in Video is the first online collection of streaming video developed specifically for training and developing teachers. Upon completion, the collection will contain more than 1,000 video titles totaling 750 hours of teaching demonstrations, lectures, documentaries, and primary-source footage of students and teachers in actual classrooms. It will give education faculty, students, and in-service teachers a single source for the best research-based professional development video resources available. This release now provides 196 titles, equaling approximately 115 hours.
2. Dance in Video

- เป็น Streaming Video ความยาว 144 ชั่วโมง ครอบคลุมเนื้อหาด้สนดนตรี รวบรวม dance performance จากเวทีการแสดงมาจัดทำเป็น online Streaming Video ประกอบด้วยงานของนักแสดงและบริษัทที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ยี่สิบกว่า 450 ผลงาน ให้ข้อมูลบตั้งแต่ปี 1950-ปัจจุบัน
http://daiv.alexanderstreet.com Dance in Video will contain five hundred hours of dance productions and documentaries by the most influential performers and companies of the 20th century. Selections cover ballet, tap, jazz, contemporary, experimental, and improvisational dance, as well as forerunners of the forms and the pioneers of modern concert dance. This release includes 600 works, equaling 365 hours. You can also access Dance in Video through the Music Online interface. More ? Stream video to your mobile device! All video can now be viewed on iPhone & Android smartphones operating on 3G network or better.
3. Opera in Video

- ครอบคลุมสาขาวิชา Music & Performing Arts ประกอบด้วยการแสดงโอเปร่าที่สำคัญที่สุด 250 ชุด วีดิโอบันทึกการแสดงบนเวที การสัมภาษณ์ และสารคดี รวบรวมการแสดงคลาสสิกจากผู้สร้างการแสดงโอเปร่าชั้นนำ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
http://opiv.alexanderstreet.com Opera in Video will contain five hundred hours of the most important opera performances, captured on video through staged productions, interviews, and documentaries. Selections represent the world’s best performers, conductors, and opera houses and are based on a work’s importance to the operatic canon. This release includes 290 works, equaling 500 hours. You can also access Opera in Video through the Music Online interface. More ? Stream video to your mobile device! All video is now supported for iPhone operating on 3G network or better and Android. Click on the mobile phone icon next to each video in the database to stream directly to your mobile device.
4. Theatre in Video

- รวบรวมละครเวทีที่สำคัญรัดับโลกกว่า 250 เรื่อง 100 video documentaries และ online streaming video ความยาว 500 ชั่วโทง เป็นผลงานของนักแสดงนำและผู้กำกับภายใต้ลิขสิทธิ์จากหลายแหล่ง รงบรวมผลงานการแสดงบนเวทีตั้งแต่ปี 1960-ปัจจุบัน
http://ativ.alexanderstreet.com Theatre In Video contains more than 250 definitive performances of the world's leading plays, together with more than 100 film documentaries, online in streaming video - more than 500 hours in all, representing hundreds of leading playwrights, actors and directors. This release includes 223 videos, equaling approximately 235 hours. This is a new software version of Theatre in Video as of December 2009. The previous version of the site is available for a limited time. After that time, any bookmarks or links you have into any page of the database will automatically redirect to the correct page in this upgrade.
5. Filmakers online

- เป็นฐานข้อมูลภาพยนต์สารคดีสำหรับการสอนและงานวิจัยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง โดยเนื้อหามีความร่วมสมัยและเกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ เชื้อชาติและเพศศึกษา สิทธิมนุษยชน กระแสโลกาภิวัฒน์และการศึกษาสากล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ
http://flon.alexanderstreet.com Filmakers Library Online provides award-winning documentaries with relevance across the curriculum—race and gender studies, human rights, globalization and global studies, multiculturalism, international relations, criminal justice, the environment, bioethics, health, political science and current events, psychology, arts, literature, and more. It presents points of view and historical and current experiences from diverse cultures and traditions world-wide. This release now provides 739 titles, equaling approximately 580 hours.
6. Ethnographic Video Online

- เป็นฐานข้อมูลแหล่งรวมภาพ Streaming Video เพื่อการศึกษาพฤติกรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด มีสารคดีคลาสสิกและร่วมสมัยที่ผลิตโดยผู้ผลิตชั้นนำ มีความยาวมากกว่า 750 ชั่วโมง
http://anth.alexanderstreet.com Ethnographic Video Online provides the largest, most comprehensive resource for the study of human culture and behavior – more than 750 hours and 1,000 films at completion. The collection covers every region of the world and features the work of many of the most influential documentary filmmakers of the 20th century, including interviews, previously unreleased raw footage, field notes, study guides, and more. This release includes 687 videos totalling roughly 473 hours.
7. Social Theory

- เป็นฐานข้อมูลคลอบคลุมสาขาวิชาทางด้านสังคมวิทยา รวมถึงทางด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา มานุษยวิทยา การประพันธ์ และรัฐศาสตร์ ของนานาชาติ เป็นฐานข้อมูลทางทฤษฎีทางสังคม บทความที่มีอิทธิพลต่อเนื่องจากนักคิดคนสำคัญ
http://soth.alexanderstreet.com Social Theory offers an extensive selection of documents that explore the complexities and interpret the nature of social behavior and organization. Particular care has been taken to index this material so that it can be searched more thoroughly than ever before. This final release features more than 150,000 pages of content by such major theorists as Theodor Adorno, Jean Baudrillard, Simone de Beauvoir, Charlotte Perkins Gilman, ?mile Durkheim, Michel Foucault, J?rgen Habermas, Robert Merton, Dorothy E. Smith , and Talcott Parsons.
8. World History in Video

- เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ สามารถเข้าถึงภาพยนตร์มากกว่า 1,750 เรื่อง เป็นสารคดีเรื่องสำคัญและได้รับการยกย่องจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลก สามารถเรียกดูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ยุคต่างๆตามช่วงเวลา สถานที่ การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ
http://whiv.alexanderstreet.com World History in Video is a wide-ranging collection of critically acclaimed documentaries that allow students and researchers to explore human history from the earliest civilizations to the late twentieth century. The video content offered here is truly global in scope, covering Africa and the Americas, Asia, Europe, the Middle East, and Oceania. Upon completion, the collection will contain 1,000 hours of streaming video that offers access to more than 1,750 important, critically acclaimed documentaries from filmmakers worldwide.
9. Women and Social Movements, International

- เป็นฐานข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากคลังข้อมูลกว่า 300 แห่ง ให้สามารถค้นหาได้จากจุดเดียวกัน ครอบคลุมเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้หญิงมีส่วนขับเคลื่อน มีวารสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานประชุมวิชาการกว่า 100,000 หน้า สิ่งพิพม์ จดหมาย รูปถ่าย บันทึกประจำวัน และรายงานจากคณะกรรมการระดับชาติต่างๆ
http://wasi.alexanderstreet.com Women and Social Movements, International is a landmark collection of primary materials. Through the writings of women activists, their personal letters and diaries, and the proceedings of conferences at which pivotal decisions were made, this collection lets you see how women’s social movements shaped much of the events and attitudes that have defined modern life. We will be adding regularly to the database to bring it to its final complement of 150,000 pages of documents.
10. Counseling and Therapy in Video I

- ฐานข้อมูลด้านการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทางออนไลน์ที่ทั้งนักวิจัยและนักศึกษาสามารถ ดูวิธีให้การบำบัดทั้งจากเหตุการณ์จริงและการแสดงซ้ำโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา
http://ctiv.alexanderstreet.com Counseling and Therapy in Video provides the largest and richest online collection of video available for the study of social work, psychotherapy, psychology, and psychiatric counseling. The collection's wealth of video and multiplicity of perspectives allow students and scholars to see, experience, and study counseling in ways never before possible.
11. Counseling and Therapy in Video II

- ฐานข้อมูลด้านการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทางออนไลน์ที่ทั้งนักวิจัยและนักศึกษาสามารถ ดูวิธีให้การบำบัดทั้งจากเหตุการณ์จริงและการแสดงซ้ำโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา
http://ctiv.alexanderstreet.com Counseling and Therapy in Video provides the largest and richest online collection of video available for the study of social work, psychotherapy, psychology, and psychiatric counseling. The collection's wealth of video and multiplicity of perspectives allow students and scholars to see, experience, and study counseling in ways never before possible.

IOP Science Extra

IOPscience extra is a searchable database of physics and astronomy journals, including over 60 journals in full-text from the Institute of Physics, American Astronomical Society, and Turpion. IOPscience provides access to over 60 journals published by the Institute of Physics (IoP). Includes the IOP Journal Archive featuring volumes from 1874.

Trial Period: 1 Oct - 31 Dec 2011

ProQuest Research Library

ProQuest Research Library provides one-stop access to more than 4,000 periodicals from one of the broadest, most inclusive general reference databases ProQuest has to offer. Search from a highly-respected, diversified mix of scholarly journals, trade publications, and magazines covering over 150 academic disciplines.

Trial Period: 1 Sep - 31 Nov 2011

Communication & Mass Media ComPlete

Communication & Mass Media ComPlete provides the most robust, quality research solution in areas related to communication and mass media. CMMC incorporates the content of CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by Penn State) along with numerous other journals in communication, mass media, and other closely-related fields of study to create a research and reference resource of unprecedented scope and depth encompassing the breadth of the communication discipline. CMMC offers cover-to-cover (“core”) indexing and abstracts for more than 570 journals, and selected (“priority”) coverage of nearly 200 more, for a combined coverage of more than 770 titles. Furthermore, this database includes full text for over 450 journals.

Trial Period: 1 Aug - 31 Oct 2011

BioOne

BioOne is an Online database covers Full Text in Biology, Environmental Science from over 167 titles of journals from over 125 publications.

Trial Period: 15 Jan - 31 Dec 2011


Tutorial Kit By Mr. Jirawat Promporn
Book Promotion & Service Co., Ltd.

Business Source Premier

Business Source Premier is the industry’s most used business research database, providing full text for more than 2,300 journals, including full text for more than 1,100 peer-reviewed titles. This database provides full text back to 1886, and searchable cited references back to 1998. Business Source Premier is superior to the competition in full text coverage in all disciplines of business, including marketing, management, MIS, POM, accounting, finance and economics. This database is updated daily on EBSCOhost.

Trial Period: 1 Feb - 31 May 2011