Trial Databases

Financial Year 2015-2016

Food Science Source

Food Science Source

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก

- Trial Period: 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

Cambridge Journal Online

Cambridge Journal Online

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo

- Trial Period: 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

โปรแกรม Access English

Access English

ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission โปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมเพื่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน แทปเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน URL http://accessenglishnow.com/platform

ขั้นตอนสมัครใช้งานโปรแกรม Access English
(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนการใช้งาน หากผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วสามารถใช้ e-mail และ password เดิมโดยไม่ต้องสร้างใหม่)
1. เข้าไปที่ http://accessenglishnow.com/platform
2. คลิกที่ Create account
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
4. เลือก Thailand
5. เลือกสถาบัน Chulabhorn GI
6. จากนั้นนำ e-mail และ password ที่กำหนด ไป Login เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

- Trial Period: 15 กุมภาพันธ์ - 15 ธันวาคม 2559


Academic OneFile

Academic OneFile

Academic OneFile is the premier source of peer-reviewed full-text scholarly content across the academic disciplines. With millions of articles available in both PDF and HTML full-text, Academic OneFile is both authoritative and comprehensive with 14 databases; Agriculture Collection, Business Economics and Theory, Communications and Mass Media Collection, Computer Database, Environmental Studies and Policy Collection, Fine Arts and Music Collection, Gender Studies Collection, Health Reference Center Academic, Hospitality, Tourism and Leisure Collection, Information Science and Library Issues Collection, LegalTrac, Nursing and Allied Health Collection, Psychology Collection and World History Collection.Academic OneFile contains 64,762,297 articles updated as recently as March 16, 2015. All articles have been published between 1980 and 2015.

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ


- Trial Period: February 1, 2016 - September 30, 2016

National Geographic Virtual

National Geographic Virtual

National Geographic Virtual Library Now National Geographic and Gale, part of Cengage Learning, have partnered to bring vast resources to digital life with our National Geographic Virtual Library. This collection brings together a complete archive of National Geographic magazine — every page of every issue — along with a cross-searchable collection of National Geographic books, maps, images and videos.

This Virtual Library includes:
- National Geographic Magazine Archive, 1888-1994
- National Geographic Magazine Archive, 1995-Current
- National Geographic: People, Animals, and the World
- National Geographic Kids

From its founding in 1888, the National Geographic Society has grown into an organization synonymous with exploration, photography, maps, and rethinking the world as we know it. From the iconic National Geographic magazine to the popular National Geographic Traveler and hundreds of books, maps, videos and images, there’s simply no substitute for the depth and quality National Geographic Virtual Library will bring to your library.

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล National Geographic Virtual เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อน หลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน


- Trial Period: February 1, 2016 - September 30, 2016

Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ อาทิ Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter, มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้งานร่วมฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันอีกด้วย


- Trial Period: June 30, 2015 - September 30, 2015

Binumi Multimedia Library

Binumi

Binumi Multimedia Library Featuring over 2 million multimedia elements with thousands more being added each month. All online, royalty-free and student safe. Discover quality footage, music and images clip by clip, or choose from over 3,00 curated education collections. Make your video with our easy-to-use creation tools or download any multimedia clip to use existing editing software.

Binumi brings your projects to life with video. With Binumi’s easy to use online editing tools and vast library featuring over one million multimedia clips, your videos come to life in minutes. All Binumi content is royalty-free for educational use, so students and teachers can create and share their videos with the world.

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi ฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา


- Trial Period: July 12, 2015

Communication & Mass Media Complete

Communication & Mass Media Complete

Communication & Mass Media Complete Communication & Mass Media Complete provides the most robust, quality research solution in areas related to communication and mass media. CMMC incorporates the content of CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by Penn State) along with numerous other journals in communication, mass media, and other closely-related fields of study to create a research and reference resource of unprecedented scope and depth encompassing the breadth of the communication discipline. CMMC offers cover-to-cover (“core”) indexing and abstracts for more than 570 journals, and selected (“priority”) coverage of nearly 200 more, for a combined coverage of more than 770 titles. Furthermore, this database includes full text for over 450 journals. Many major journals have indexing, abstracts, PDFs and searchable cited references from their first issues to the present (dating as far back as 1915). CMMC contains a sophisticated Communication Thesaurus and comprehensive reference browsing (i.e. searchable cited references for peer-reviewed journals covered as “core”). In addition, CMMC features over 5,400 Author Profiles, providing biographical data and bibliographic information, and covering the most prolific, most cited, and most frequently searched for authors in the database. To further develop and enhance this database, EBSCO has established two working groups of expert advisors represented by leading librarians, bibliographers, and professionals in the areas of communication and mass media.

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสาหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล


- Trial Period: January 1 - December 31, 2015