โครงการประกวดคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน

คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสินการประกวดคำขวัญโครงการประหยัดพลังงานเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการได้เพิ่มรางวัลชมเชยและเพิ่มรางวัลให้กับคำขวัญซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน จึงขอประกาศผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน ดังนี้

ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน

คำขวัญูที่ส่งเข้าประกวดผู้ชนะการประกวดหน่วยงานรางวัล
รางวัลที่1เปิด..ปิด..คิด..รู้..ใช้
ร่วมใส่ใจประหยัดพลังงาน
คุณโชคชัย รุทธพิชัยรักษ์ CRI เงินสดจำนวน 3,000 บาท
รางวัลที่2น้ำไฟมีจำกัด
ใช้ประหยัดด้วยมือเรา
คุณจักกฤษณ์ ลิขนะนันท์ CGI เงินสดจำนวน 2,000 บาท
รางวัลที่3 (มี 2 รางวัล)น้ำทุกหยดต้องประหยัด
ไฟทุกวัตต์มีความหมาย
รู้จักใช้อย่างแยบคาย
สุขสบายไปอีกนาน
คุณณัชพงษ์ สุวรรณวงศ์ CGI เงินสดจำนวน 1,000 บาท
ปฏิบัติเป็นหน้าที่ สำนึกดีของคนไทย
ประหยัดน้ำ ลดใช้ไฟ
ช่วยชาติไทยให้ยั่งยืน
คุณเอนก เล็กกี้ CRI เงินสดจำนวน 1,000 บาท
รางวัลชมเชย (มี 3 รางวัล)คุณครับ! ช่วยประหยัดน้ำ
คุณคะ! ช่วยประหยัดไฟ
จะให้เริ่มต้นที่ใคร? ถ้าไม่ใช่ที่ตัวเราเอง
คุณมงคลสิริ ศรีบุญเรือง CGI เงินสดจำนวน 500 บาท
คิดก่อนใช้ ร่วมมือร่วมใจ ประหยัดพลังงานดร.อลิสา แสนดี CRI เงินสดจำนวน 500 บาท
หนึ่งมือหนึ่งใจ ใช้น้ำไฟอย่างพอเพียงคุณธันยพร ศรีมหาเอก CGI เงินสดจำนวน 500 บาท

การรับรางวัลและเงื่อนไข

  • เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ที่ชนะการประกวดแต่ละท่าน เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่เพื่อรับรางวัล
  • คำขวัญที่ชนะการประกวดเพื่อประโยชน์ในการใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในองค์กร
CALENDAR
October 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 510

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /opt/lampp/htdocs/dokuwiki/lib/tpl/cgi/inc_custom_function.php on line 528
GALLERY