CGI Open House and Scholarship Recipient Selection 2019

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดงานเปิดบ้านและแนะนำหลักสูตรพร้อมทุนการศึกษาต่อระดับโท-เอก

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แนะนำหลักสูตรและสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ปี 2562 (CGI Open House 2019)” ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ฯ เปิดเผยว่า งานแนะนำหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ระดับปริญญาโท 30 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน เป็นทุนแบบให้เปล่าครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน และอื่นๆ ตลอดหลักสูตร

กิจกรรมเปิดบ้านนี้เป็นการส่งเสริมพันธกิจหลักของสถาบันในการทำหน้าที่จัดการศึกษาและผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่มีความต้องการสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำ เปิดทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ใน 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Applied Biological Sciences) เคมีชีวภาพ (Chemical Biology) และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) ทั้ง 3 สาขาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษในสิ่งแวดล้อม การเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม และการพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีววัตถุเพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นหลักสูตรนานาชาติ ทำการสอนโดยคณาจารย์ประจำสถาบันซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศทุกท่าน นอกจากนี้ สถาบันยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยดาร์ตมัธ วิทยาลัยการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค และมหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยอูเทร็ค มหาวิทยาลัยอาร์ฮุส และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์อิมพีเรียล เป็นต้น ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ

ปัจจุบัน สถาบันได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 190 คน ซึ่งได้ร่วมงานกับสถาบันการศึกษาทั้งในกำกับของรัฐและเอกชน สถาบันการวิจัยชั้นนำ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานเอกชนชั้นนำของประเทศ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบัน โดยยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทาง email: apply-cgi@cgi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2144 และ 2128 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.cgi.ac.th

CALENDAR
January 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31