สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายชุดธูปและเทียนไฟฟ้า จำนวน 7 ชุด พร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัย แด่พระครูโฆสิต บุญญากร เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร และคณะสงฆ์ รวม 9 รูป ณ พระอุโบสถ วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาอีกด้วย

Chulabhorn Graduate Institute to preserve Thai tradition on Buddhist Lent Day 2019

On the 10th of July 2019 at 3:00 pm, Associate Professor Dr. Thanuttkhul Mongkolaussavarat Assistant Rector of Chulabhorn Graduate Institute, presided over the religious ceremony, Buddhist Lent Day, for CGI staff, faculty members and students. The ceremony was welcomed by the temple abbot (Phra Kru), and 8 other monks at Thewa Sunthon temple who conducted the religious ceremony. During the ceremony, 7 sets of electric candles and incenses, 9 pieces Rains cloth and money donation were offered to the yellow robe as a way to make merit.

The religious activity is part of the CGI Cultural Project with the aim to preserve Thai culture, and to bolster unity, warmth and togetherness within the institution.CALENDAR
July 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31