สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ด้วย วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ อาจารย์ประจำสาขาเคมีชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เคมีอินทรีย์ (รหัส 0131) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนางพนิดา ฟังธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ในโอกาสนี้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

CALENDAR
July 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31