สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Ed - STEM เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดบริการวิชาการโดยอบรมเชิงปฏิบัติบัติการ Science Education – STEM ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “CREATIVE AI AND GO : STEM DAYS” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยสถาบันฯ ได้เชิญ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนทั่วประเทศ ประมาณ 120 คน เข้าร่วมอบรม

CALENDAR
September 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30