คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

28 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในนิทรรศการ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต ครั้งที่ 2 ” ได้ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30น. ค่าบัตรเข้าชม 140 บาท โดยจะได้รับแก้วเซรามิคภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นของที่ระลึก ทั้งนี้รายได้นำสมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ

CALENDAR
January 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31