สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบันที่ได้รับประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา เป็นผู้แทนในพิธีมอบประกาศสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่ คณาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รวม 4 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารบริหาร 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CAT) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และนางพนิดา ฟังธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ร่วมแสดงความยินดี

โดยคณาจารย์ทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย
1.อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สาขาวิชา จุลชีววิทยา
2.อาจารย์ ดร.มยุรี เฟื่องทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา จุลชีววิทยา
3.อาจารย์ ดร.รจนา สุขชวลิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา ชีววิทยาโมเลกุล
4. อาจารย์ ดร.ภัทราวุธ โสภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ชีววิทยาโมเลกุล

จากนั้น เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่คณาจารย์ดังกล่าว ณ ห้องโถงศูนย์การเรียนรู้ของสถาบัน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

Chulabhron Graduate Institute joins in the extension of congratulations to its permanent academic faculty members who have achieved new academic ranks.


On Friday 26 June 2020, at 9:00 AM, Chulabhron Royal Academy, by Assistant Professor Dr. Nimnual Srichad, Chulabhorn Royal Academy Deputy-Secretary General for Educational Affairs acting on its behalf, held a ceremony to make Chulabhorn Royal Academy Council announcement appointing four permanent academic faculty members of Chulabhorn Graduate Institute to academic ranks at the auditorium of the Chulabhron Royal Academy Administration Building at (CAT Telecom) with Professor Emeritus Dr. Piyarat Govitrapong, President of Applied Biological Sciences (ABS), and Mrs.Panida Fangtham Director, Office of Chulabhorn Graduate Institute, joining the congratulatory function.

Chulabhorn Graduate Institute would like to announce the academic promotion of 4 lecturers:
1. Paiboon Vattanaviboon, Ph.D. Lecturer in Applied Biological Sciences Program (ABS) was appointed to Associate Professor in the field of microbiology
2. Mayuree Fuangthong, Ph.D. Lecturer in Applied Biological Sciences Program (ABS) was appointed to Associate Professor in the field of microbiology
3. Rojana Sukchawalit, Ph.D. Lecturer in Applied Biological Sciences Program (ABS) was appointed to Associate Professor in the field of molecular biology
4. Pattarawut Sopha, Ph.D. Lecturer in Applied Biological Sciences Program (ABS) was appointed to Assistant Professor in the field of molecular biology

Then, at 2:00 PM, Chulabhorn Graduate Institute organized activities to congratulate at the Chulabhorn Graduate Institute Learning Center. Presiding over this function, Professor Emeritus Dr. Somsak Ruchirawat, Rector of Chulabhorn Graduate Institute.

Chulabhorn Graduate Institute therefore, would like to congratulate all 4 lecturers on their recent promotion.

CALENDAR
July 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31