สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs ปลดล็อคแนวทางการทำงาน ผ่านกุญแจในการขับเคลื่อนองค์กรให้คล่องตัว


เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปลดล็อคแนวทางการทำงาน ผ่านกุญแจในการขับเคลื่อนองค์กรให้คล่องตัว (OKRs Constructive Workshop Unlocking the key of “AGILITY”) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

โครงการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช และที่ปรึกษา ด้าน Design Thinking for Strategy, Product and Service Innovation ให้กับองค์กรต่างๆ มาบรรยาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการทำงานกลุ่มโดยใช้หลักการของ OKRs (Objective and Key Results) เป็นเครื่องมือเพื่อปลดล็อคแนวทางการทำงาน ผ่านกุญแจในการขับเคลื่อนองค์กรให้คล่องตัวขึ้น สำหรับผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งบุคคลภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการบริหารระหว่างกัน

CALENDAR
August 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31