วันมอบตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2559

วันมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น. ณ ห้อง Lecture 1 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
โดยรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่จักต้องนำมาในวันมอบตัว จะเเจ้งให้ทราบทางอีเมล์ของท่านในลำตับต่อไป

CALENDAR
May 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31