เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง Melatonin and other factors as the potentially useful agents in attenuating brain aging and neurodegeneration and enhancing neurogenesis และ Natural products drug discovery for diseases of the elderly

กำหนดการการประชุม

เรื่อง วัน เวลา สถานที่จัดงาน
Melatonin and other factors as the potentially useful agents in attenuating brain aging and neurodegeneration and enhancing neurogenesisจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 25609.00-17.00 น.ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
Natural products drug discovery for diseases of the elderlyอังคารที่ 16 พฤษภาคม 25609.00-17.00 น.ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

กำหนดการลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
ปิดรับลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/URAnPakB8qk7Ly743

รายนามผู้ลงทะเบียนออนไลน์


สื่อประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม โทร.02-554-1900 ต่อ 2906 หรือ Email : tassanee@cgi.ac.th

CALENDAR
May 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31