โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Melatonin, an anti-aging agent”

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Melatonin, an anti-aging agent”

กำหนดการบรรยายพิเศษ

วัน เวลา เรื่อง สถานที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 25609.30 น. – 10.00 น.ลงทะเบียนห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
10.00 น. – 10.15 น.อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
10.15 น. – 12.00 น.การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Melatonin, an anti-aging agent” โดย Prof. Russel J. Reiter, Ph.D., Dr.h.c.mult. Department of Cell Systems and Anatomy, University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA
12.00 น. – 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. – 15.00 น.Informal Discussion (Optional)
15.00 น. – 15.45 น.ตอบข้อซักถามจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมประชุม (Optional)
15.45 น. – 16.00 น.ปิดการบรรยาย และร่วมรับประทานอาหารว่าง (Optional)


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย

กำหนดการลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
ปิดรับลงทะเบียน วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/2SOPDn47sWE1flyP2
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 ที่นั่ง

รายนามผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย


สื่อประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย โทร. 02 554 1900 ต่อ 2138 หรือ Email: sararat@cgi.ac.th

CALENDAR
December 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31