รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายการ ดาวน์โหลด
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561