Social Network

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบันฯ ผ่านทาง
Fan page https://www.facebook.com/cgi.graduate.institute/ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

Activities

Date Event
1 February 2021 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
29 December 2020 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา
25 December 2020 ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
19 December 2020 รวมรูปกิจกรรม CGI Open House 2021
16 December 2020 แนะนำหลักสูตร "พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม" โดย อ.ดร.ดามพ์ เศรษฐจันทร
15 December 2020 แนะนำหลักสูตร "วิทยาศาสตร์เคมี" โดย อ.ดร.วรวัช นิเวศน์มารินทร์
12 December 2020 แนะนำหลักสูตร "วิทยาศาสตรชีวภาพประยุกต์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุขชวลิต
9 December 2020 แนะนำห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
8 December 2020 แนะนำห้องปฏิบัติการสาขา วิทยาศาสตร์เคมี
7 December 2020 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
1 December 2020 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
13 November 2020 พระโอวาทศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
9 November 2020 แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2021
27 October 2020 CGI รวมพลังสร้างความสามัคคี สัปดาห์แห่งการแบ่งปัน มอบของบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา
23 October 2020 วันปิยมหาราช
13 October 2020 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
8 October 2020 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
28 September 2020 จัดอบรมทฤษฎีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
28 September 2020 ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
25 September 2020 เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
18 September 2020 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน
31 August 2020 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
12 August 2020 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8 August 2020 หยุดอัลไซเมอร์ก่อนสาย ด้วย ‘เมลาโทนิน’ การกิน และเวลานอน กับ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
28 July 2020 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
16 June 2020 วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
16 June 2020 คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
10 June 2020 งานมอบตัวนักศึกษาลงนามสัญญารับทุนการศึกษา 2563
3 June 2020 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
26 May 2020 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
25 February 2020 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ประจำสถาบัน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
12 February 2020 กิจกรรมการขอขมาลาอุปสมบทและขลิบปอยผม ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
5 February 2020 Special Seminar Design & Synthesis of Coumarin-based Derivatives
30-31 January2020 The 1st CRI-CGI-Chiba Symposium in Chemistry
26 November 2019 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและการใช้งานระบบ VPN
25 November 2019 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "The Chemistry and Biology of Lycophytes and Ferns"
23 November 2019 Chulabhorn Graduate Institute Open House 2020
18 November 2019 Transition Metal Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
11 November 2019 Loy Krathong day 2019 to promote the Thai tradition
31 October 2019 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
11 October 2019 อบรมระบบ E-Saraban
8 October 2019 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ร่วมลงนามถวายพระพรองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Congratulations

Date Event
12 December 2020 แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เคมี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ติดอันดับนักวิจัยโลก World's Top 2% Scientists
15 October 2020 Congratulations to our alumni from Bhutan who has received the award for the Excellence in Teaching (Gold Medal) from His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
26 June 2020 แสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
26 May 2020 แสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
25 February 2020 แสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
14 February 2020 แสดงความยินดีกับ นางสาววราภรณ์ รอดผล และ นายชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการ PACCON 2020
13 February 2020 แสดงความยินดีกับ “ดร.พงษ์ประพันธ์ นิ่มนวล” ได้รับรางวัล Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2019
4 October 2019 แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จำเรียง ธรรมธร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เคมี ในโอกาสรับทุนนักวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17
23-25 September 2019 แสดงความยินดีกับ “น.ส.ปวิตรา เลาหไพศาล” ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการ ICCEOCA ครั้งที่ 9 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี

แนะนำบุคลากรใหม่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์