สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ขอต้อนรับทุกท่านสู่งานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2021


วิดีโอย้อนหลัง งานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2021 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ร่วมชมและติดตามข้อมูลแบบ Online


วีดีโอแนะนำสถาบัน

วีดีโอแนะนำสาขาที่เปิดสอน

วีดีโอตัวอย่างแห่งความภาคภูมิ

นักศึกษาพาทัวร์ห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก


กำหนดการรับนักศึกษา

  1. ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
  2. ขั้นตอนการรับเข้าเป็นนักศึกษา
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
  4. ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา
  5. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.cgi.ac.th/admission


การเข้ารับการสัมภาษณ์แบบ Walk in

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บนเว็บไซต์สถาบัน https://www.cgi.ac.th
  • ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

การเข้ารับการสัมภาษณ์แบบ Online

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บนเว็บไซต์สถาบัน https://www.cgi.ac.th
  • ผู้มีรายชื่อ แจ้งความประสงค์ขอสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Video Conference : Zoom, Skype

zoom skype

ติดต่อ/แผนที่


906 ถนน กำแพงเพชร 6
แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210