สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ขอต้อนรับทุกท่านสู่งานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2024


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมงานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2024 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จึงขอเชิญชวน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ เช่น

 • เปิดให้ชมห้องปฏิบัติการอันทันสมัย
 • ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
 • สมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
 • สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สามารถติดตามกิจกรรมได้ในรูปแบบ Online รวมทั้งผู้สมัครสอบ สามารถขอสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Video Conference ได้

กำหนดการจัดงาน (วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566)


08:30 - 09:00

การตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) พร้อมทั้งลงทะเบียน รับเอกสาร และรับอาหารว่าง (พร้อมชมวีดีโอแนะนำสถาบันฯ แนะนำสาขา แนะนำห้องปฏิบัติการวิจัย และชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา)

09:00 - 09:10

กล่าวเปิดงาน โดยรักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์) พร้อมแบ่งกลุ่มเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (LAB)

09:10 - 12:00

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (LAB) ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

13:00 - 14:00

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (LAB) ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

14:00 - 14:15

ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ณ ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

14:15 เป็นต้นไป

สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา ณ ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
** กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ร่วมชมและติดตามข้อมูลแบบ Online


วีดีโอแนะนำสถาบัน

วีดีโอแนะนำสาขาที่เปิดสอน

วีดีโอเปิดประสบการณ์ไปทำวิจัยในต่างประเทศ

วีดีโอตัวอย่างแห่งความภาคภูมิ

พาชมห้องปฏิบัติการ

ความประทับใจจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ถ่ายทอดสด : CGI Open House 2024


สามารถชมถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในงานได้ที่

ขั้นตอนการสมัครสอบ

เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก


กำหนดการรับนักศึกษา

 1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
 3. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครก่อนวันจัดงานแนะนำหลักสูตรฯ สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมกับเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 2. ขั้นตอนการรับเข้าเป็นนักศึกษา
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
 4. ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา
 5. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.cgi.ac.th/admissions


การเข้ารับการสัมภาษณ์แบบ Walk in

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันงาน CGI Open House เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ณ ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เวลา 14:00 น.
 • ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เวลา 14:15 น. เป็นต้นไป

การเข้ารับการสัมภาษณ์แบบ Online

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บนเว็บไซต์สถาบัน https://www.cgi.ac.th ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้มีรายชื่อ หากไม่สะดวกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สามารถขอสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Video Conference : Zoom ได้ในภายหลัง

zoom

ติดต่อ/แผนที่


54 ถนน กำแพงเพชร 6
แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210