สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566


ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ Email: [email protected], [email protected]

หรือทางไปรษณีย์

งานส่งเสริมวิชาการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครเรียน)

ติดต่อสอบถามได้ที่
☎ 02-554-1900 Ext.2712,2144
LINE Official: http://nav.cx/j4uJyBW