• สารคดีใต้ร่มพระบารมี

    สารคดีใต้ร่มพระบารมี แสงประทีปแห่งการศึกษา สารคดีใต้ร่มพระบารมี สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์ สารคดีใต้ร่มพระบารมี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่คุณภาพชีวิตคนไทย ตอนที่ 1 สารคดีใต้ร่มพระบารมี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ สู่คุณภาพชีวิตคนไทย ตอนที่ 2

  • Welcome to CGI

Welcome to Chulabhorn Graduate Institute

The Chulabhorn Graduate Institute is a private graduate institution established in 2005, to celebrate the auspicious occasion of the 48th Birthday of Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol. With the approval of the Ministry of Education, it was officially established as an autonomous higher education institution on December 28, 2005, having Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn as the Chancellor of the Institute Council.

 

Visual Tour

 
view more posts

Announcements

 
 
 
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com