cgi2.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาสถาบันฯ ปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 2)

 

กำหนดการยืนยันการเข้าศึกษา

 
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าศึกษา ภายในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

การยืนยันการเข้าศึกษา

 
แบบตอบรับเข้าศึกษาต่อ
 
  1. ให้นักศึกษา Download แบบตอบรับเข้าศึกษาต่อเพื่อกรอกข้อมูลการตอบรับ ส่งมายัง email :
    ภายในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

     
  2. Download Acceptance_Form …acceptance_form.doc acceptance_form.pdf