ทำเนียบศิษย์เก่า (Alumni)

Applied Biological Sciences

ปี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
2024 4 graduate
2023 13 graduate
2022 4 graduate
2021 13 graduate
2020 5 graduate
2019 11 graduate
2018 12 graduate
2017 9 graduate
2016 10 graduate
2015 9 graduate
2014 9 graduate
2013 12 graduate
2012 4 graduate
2011 8 graduate
2010 5 graduate
2009 2 graduate
Enviromental Toxicology

ปี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
2023 6 graduate
2022 6 graduate
2021 8 graduate
2020 2 graduate
2019 7 graduate
2018 8 graduate
2017 4 graduate
2016 5 graduate
2015 4 graduate
2014 6 graduate
2013 10 graduate
2012 4 graduate
2011 5 graduate
2010 3 graduate
2009 7 graduate
2008 1 graduate
Chemical Biology / Chemical Science

ปี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
2023 8 graduate
2022 6 graduate
2021 10 graduate
2020 6 graduate
2019 8 graduate
2018 6 graduate
2017 1 graduate
2016 7 graduate
2015 3 graduate
2014 7 graduate
2013 4 graduate
2012 10 graduate
2011 6 graduate
2010 7 graduate
2009 5 graduate