ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
the 15th International Symposium of the Protein Society of Thailand
On November 4-6 , 2020 At the Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok


ที่ชื่อ-สกุลผลงานวิจัย
1Miss Jeebana BhandariInvestigation of PD-1 and PD-L1 interaction in breast cancer cells
2นางสาวลลิตา ลำกูลInhibition of CD47 in breast cancer mammospheres enhances phagocytosis through macrophage engulfment
3นางสาวรันติกาล พ่อไชยราช5-Fluorouracil resistance is acquired in metastasizing colorectal cancer cells
4นางสาวณัฐวรรณ ลอยมั่นคงEffects of melatonin on amyloid precursor protein processing in human skin fibroblasts
5นายนภาพล เอี้ยวซิโปDoxorubicin promotes metastatic potential of hepatocellular carcinoma cells through modulation of integrin expression

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
the 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
On November 26 , 2020, Online Conference


ที่ชื่อ-สกุลผลงานวิจัย
6Miss Karen AfianCharacterization of a permease ABC- transporter in antibiotic resistance and oxidative stress response in Pseudomonas aeruginosa

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
The 9th International Conference on Environmental Engineering Science and Management
On October 7-9 , 2020, The Heritage Changrai, Changrai


ที่ชื่อ-สกุลผลงานวิจัย
7นางสาวณัฐธิดา ทองประมูลMetagenomics investigation of microbial communities in cadmium-contaminated soils in tak province, thailand
8นางสาวสุวนันท์ วันทองเจริญDevelopment of electrochemical sensor based on disposable screen-printed gold electrodes modified surface for arsenite detection

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
The 13th Annual Conference of Center of Excellence on “The Role and Challenges of Environmental Health in National Development”
On January 30th , 2020, At the Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok


ที่ชื่อ-สกุลผลงานวิจัย
9Miss Shila PrajapatiANALYSIS OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) AND METALS BOUND TO PM2.5 AND ITS EFFECTS ON DNA DAMAGE
10Miss Nourhan ElsayedARSENIC IMPAIRS IGF-1 SIGNALING IN DIFFERENTIATED HUMAN NEUROBLASTOMA SH-SY5Y CELLS
11นายณัฏฐ์ศิร วจีทวีสินEFFECT OF 2,4-D HERBICIDE ON INFLAMMATORY RESPONSES AND FUNCTIONS OF LPS-STIMULATED MACROPHAGE CELLS
12นางสาวปรียานุช รัตนยุทธPROTECTIVE EFFECTS OF MELATONIN AGAINST OXIDATIVE DAMAGE IN ARSENITE-TREATED LYMPHOBLASTS
13นางสาวสิรีธร โคตรสมบัติAZIDE-ACTIVATED CASCADE CYCLIZATION OF ENE-YNE-OXAZOLONE
14นางสาวนัยนา แซ่เซี้ยนCASCADE CYCLIZATION OF ENE-YNE-OXAZOLONE: REGIOSELECTIVE SYNTHESIS OF PHOSPHORYLATED BENZOXACINAMIDE
15Miss Rikkamae Zinca Marie L. WaldeCHEMOPREVENTIVE AND ANTI-HIV-1 POTENTIAL OF Angiopteris evecta (Forst) Hoffm. (GIANT FERN)
16นางสาวคล้ายจันทร์ บุญกันทะDEVELOPMENT OF BIOLOGICAL REAGENT FOR IMMUNOGENICITY ASSAY OF MONOCLONAL ANTIBODY DRUG
17นางสาวอริสา วงศ์ลังกาDEVELOPMENT OF IN VITRO IMMUNOGENICITY ASSAYFOR MONOCLONAL ANTIBODY DRUG
18Mr.Safi Ur Rehman QamarMAGNETIC TITANIUM SILICA IRON OXIDE (TiO2-Si-Fe) NANOPARTICLE AS AN ALTERNATIVE THERAPEUTIC AGENT AGAINST PATHOGENIC BACTERIA
19นายดิสภัณฑ์ สุริยะวิภาดาOPTIMIZATION OF CHIMERIC VLPs EXPRESSION PLATFORM FOR VACCINE DEVELOPMENT FOR VIRUSES WITH COMPLEX GENOME
20นายธีรศักดิ์ สุราภาROLE OF A COLICIN E5 IN RESPONSE TO HYDROGEN PEROXIDE IN A HUMAN PATHOGEN Pseudomonas aeruginosa
21นายวาทยุทธ ลือชัยพาณิชย์SPEEDING UP MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION BY USING POLYETHYLENEIMINE (PEI)-MEDIATED TRANSIENT GENE EXPRESSION IN LARGE-SCALE BIOREACTOR
22นายธนวัฒน์ พุ่มจันทร์STUDIES OF ACID-MEDIATED TRANSANNULAR CYCLIZATION OF EIGHT-MEMBERED RING CYCLOALKENE AND CYCLOALKANE EPOXIDE
23Miss Sajana KhagiTHE CONTENTS OF 2,4-D, ATRAZINE AND CHLORPYRIFOS IN ORGANIC AND CONVENTIONALLY GROWN VEGETABLES

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
The 13th Annual Conference of Center of Excellence on “The Role and Challenges of Environmental Health in National Development”
On January 30th , 2020, At the Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok


ที่ชื่อ-สกุลผลงานวิจัย
24MissAdebisi DemehinBiflavonoids from selaginellaceae as EGPR Inhibitors and Their Anticancer Properties
25นายกฤตภาส ดาราโอภาสElectrophilic Halogen-Induced Spirocyclization of 2-Alkynolylaryloate Esters